V oblasti realít zabezpečujeme predovšetkým:

  • vypracovanie podkladov k prevodu nehnuteľností (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenné zmluvy)
  • vypracovanie znaleckých posudkov, oceňovanie nehnuteľností
  • spracovanie podkladov z katastra nehnuteľností
  • spätné grafické identifikácie
  • zastupovanie na správach katastra
  • kompletný právny servis